Ciekawe miejsca

Ciekawe miejsca

Sprawdź listę miejsc, które warto odwiedzić w sąsiedztwie Kempingu EKODAR (gmina Dobrzany)

Dobrzany

 • warte zwiedzenia jest wczesnośredniowieczne grodzisko datowane na X – XI wiek, które zlokalizowane na zachód od miejscowości Dobrzan. Dojazd szosą w kierunku miejscowości Kępno. W bliskiej okolicy grodziska znajduje się wał od strony wschodniej (tuż przy granicy lasu). Jest to popularna ostoja dla żurawi.
 • nad rzeką Pęzinki po wschodniej stronie byłego stawu Młyńskiego warto zwiedzić skarpę, nad którą odkryto narzędzia z epoki kamiennej. Znajduje się tutaj też punkt widokowy na dolinę rzeki Pęzinki, która jest ostoją dla ptaków i łownej zwierzyny.
 • na terenie szkoły znajduje się park, który jest teren starego cmentarza (czynnego do końca XIX wieku) ze śladami najstarszego osadnictwa w tym regionie.
 • w południowej części miasta w okolicy rzeki Pęzinki znajduje się tzw. „park nad rzeczką”, do którego można dojść ul. Parkową. Można znaleźć tutaj ślady osadnictwa w epoki brązu oraz teren do rewitalizacji przyrodniczej i historycznej.
 • wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Szadzkiego można napotkać ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego, np. półwysep Długa Szyja, lasek Wenedów, grodzisko z podgrodziem przy ujściu rzeki Pęzinki do jeziora.
 • warto zwiedzić stare kościoły o ciekawej architekturze, np. w miejscowościach: Biała, Lutkowo, Kępno, Odargowo, Ognica, Bytów oraz Krzemień.

Biała

 • w okolicy miejscowości Biała znajduje się największe skupisko gniazd bocianich, przeciętnie 15 – 20 zasiedlonych w okresie lęgowym.
 • na wschód od miejscowości Biała dostępny jest użytek ekologiczny.
 • w pobliskiej okolicy znajduje się tzw. „Wyszkowa Góra”, składająca się z dwóch wzgórz morenowych, które rozdziela głęboki wąwóz. Wzgórze jest idealnym punktem widokowym na pobliskie parki oraz lasy.

Bytowo

 • warty zwiedzenia jest stary młyn, pałac zrewitalizowany po byłym PGR’rze, pobliskie jezioro, stawy, polodowcowa rzeźba terenu oraz lasy.
 • kurhanowe cmentarzysko z epoki brązu.
 • zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków obejmujący powierzchnię około 4 ha (zbudowany  w stylu angielskim) – datowany na początek XIX wieku. Zachowany kamienny mur ogrodzeniowy oraz bogaty drzewostan (choinka kanadyjska, lipa srebrzysta, buk pospolity i lipa drobnolistna). Pałac zbudowany został w 1870 roku. Cały obiekt jest ogólnodostępny dla zwiedzających.

Krzemień

 • w miejscowości warto zwiedzić kamienno-ceglany kościół z XVI wieku z ciekawymi witrażami.
 • w Krzemieniu rośną dwie stary lipy (pomniki przyrody).
 • Krzemień leży nad jeziorem o takiej samej nazwie, które jest dużym zbiornikiem wodnym o powierzchni 280 ha o drugiej klasie czystości wód. Jezioro otoczone jest pięknymi lasami oraz użytkami ekologicznymi, w których można spotkać bobry czy orły bieliki.
 • nad jeziorem można uprawiać sporty wodne, wędkarstwo i inną wodną rekreacje.
 • teren Ińskiego Parku Krajobrazowego. Krzemień uznawany jest za dobry punkt początkowy dla wycieczek rowerowych wśród lasów i polodowcowej rzeźby terenu.

Jezioro Sierakowskie

 • na południowym brzegu znajduje się niestrzeżone kąpielisko, pomosty, dzika plaża oraz las.

Jezioro Okole

 • zaliczane do Ińskiego Parku Krajobrazowego, nad którym można spotkać bobry czy żubry.
 • knieja bukowa oraz leśniczówka (agroturystyka).

Tulipanowce

 • unikalne drzewa tzw. „południa Europy”.
 • dwa okazałe egzemplarze z owocnikami podobnymi do kwitnących tulipanów i kształtem liści niespotykanym w naszej szerokości geograficznej.
 • Leśniczówka Kielno (agroturystyka).

Szadzko

 • warte zwiedzenia pozostałości ruin zamków Grafitów strzegącego południowej granicy Księstwa Zachodniopomorskiego z Nową Marchią.
 • w ramach ruin zamku można zobaczyć głębokie fosy, strome zbocza wałów obronnych czy wejść na punkt widokowy na jezioro Szadzkie.
 • zabezpieczone ruiny kościoła z XVI wieku, przy których rośnie 500 – letnia lipa.